• تاریخ اجرا: 94/08/27
 • موقعیت: شیراز
 • مساحت: 20000 مترمربع
 • کارفرما: شهرداری شیراز-مدیریت اجرایی پروژه های اوراق مشارکتی
 • پیمانکار: شرکت مهندسی بلندوالاد
 • مشاور: مهندسین مشاور پورآب فارس
 • مجهز به آسانسورهای Room Less ، پیاده روی متحرک،سالن های ورزشی ، رستوران و واحد های تجاری
 • تاریخ اجرا: 91/11/21
 • موقعیت: رشت
 • مساحت: 14000 مترمربع
 • کارفرما: فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه
 • پیمانکار EPC: شرکت مهندسی بلندوالاد
 • تعداد برج: ۳
 • تعداد طبقات : ۴
 • تعدادپارکینگ : ۸۸
 • تعداد واحدهای تجاری: 19 فروشگاه مغازه و دو طبقه سالن فروش
 • تاریخ اجرا: شهریور۸۶
 • موقعیت: مهاباد،ارومیه و خوی
 • مساحت: 2744 مترمربع
 • کارفرما: پخش و پالایش
 • مدیر طرح: شرکت مپصا
 • مشاور: شرکت مپصا
 • مجری:شرکت  مهندسی بلند والاد
 • کاربری: جایگاه CNG و پمپ بنزین
 •  تاریخ اجرا: 96/6/19
 •  موقعیت: شهرستان بم
 •  مساحت: 20،000مترمربع
 • کارفرما: سازمان مجری ساختمانها وتاسیسات عمومی و دولتی
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور سده
 • تاریخ اجرا: 96.4.28
 •  موقعیت: شهر اهواز
 •  مساحت: حدود 10،000 مربع
 • کارفرما: بیمه سلامت
 • مشاور: شرکت مهندسین رای فن
 • تعداد طبقات:10