اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی شرکت مهندسی بلندوالاد

با توجه به برنامه ریزی مدون و اعتلای فرهنگ سازمانی HSE در امور اجرائی مربوطه، شرکت مهندسی بلندوالاد مفتخر به کسب گواهینامه صلاحیت ایمنی گردید.
ضمن تبریک به کلیه همکاران بویژه مدیر محترم HSE ، آقای مهندس پیمان عراقی و همکاران ایشان امیدواریم با تلاش روز افزون  ضمن توسعه و تعالی سلامت ، ایمنی و محیط زیست گام های اساسی دیگری در راستای توسعه ، نوآوری ، شکوفایی و اعتلای این شرکت برداشته شود .

hse-edit