بازدید مهندس سعیدیان از مجتمع امیرکبیر شیراز 

مهندس سعیدیان مدیر  پروژه های اوراق مشارکت روز گذشته از تعدادی از پروژه های اوراق مشارکت شهرداری شیراز بازدید کرد.
در این بازدید که با همراهی مهندس روحبخش صورت گرفت، گزارشی از اهم فعالیت های هربخش در جهت تکمیل هرچه سریع تر پروژه ها  به شهردار شیراز ارائه شد.

 

bazdide-shiraz-news1bazdide-shiraz-news2