• چشم انداز:

ما با تشكيل گروه‌های همكاری داخلی و خارجی ، سعی در ارائه بهترين تجارب و خدمات طراحی، نظارت، . اجرا و مديريت را داريم و در اين راه از بهترين الگوها بهره‌ می گيريم.
  • ماموریت:

فلسفه وجودی گروه مهندسی والاد، از طراحی تا ساخت با توجه به بالاترین کیفیت و سرعت اجرایی و با کمترین هزینه می باشد.