خط مشی سیستم مدیریت کیفیت

شرکت بلند والاد در زمینه طراحی ، خرید ، ساخت و تامین اعتبار پروژه های ساختمانی ، شهرسازی ، راه سازی و به طور کل هرنوع پروژه های عمرانی و غیر عمرانی در بازارهای داخلی فعالیت می نماید. این شرکت با درک اهمیت تمرکز بر فرآیندهای سازمانی و بهبود مستمر آن به عنوان یک تمایز رقابتی مبادرت به ایجاد ، استقرار ، پایش و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت نموده و تمامی ارکان شرکت را از اجرای این سیستم در راستای محورهای ذیل گرد آورده است :
  • تمرکز بر ادامه همکاری با مشتریان فعلی و ورود به بازار های هدف جدید
  • بهره گیری موثر از کلیه منابع و ظرفیت های خود جهت افزایش بهره وری در تمامی فرآیندهای اصلی و پشتیبان
  • ارتقائ برند تجاری شرکت
بدیهی است در این مسیر برآورده ساختن خواسته ها و انتظارات تمامی ذینفعان و افزایش سطح رضایت ایشان ، هدف اصلی بوده و شرکت در راستای تبعیت از قوانین و الزامات کیفی اهداف ذیل را دنبال می نماید .
  1. افزایش رضایتمندی مشتریان
  2. افزایش راندمان و بهره وری سازمانی 
  3. تعالی منابع انسانی و ارتقاء سطح شایستگی ایشان
  4. بکارگیری ساز و کار لازم جهت اعتلای برند تجاری شرکت 
  5. تمرکز بر کارکردهای اقتصادی شرکت جهت افزایش رضایتمندی سهامداران
  6. ارتقاء سطح توانمندی و رضایت تامین کنندگان 
اینجانب از تمامی همکاران انتظار دارد ضمن توجه و درک عمیق سیاست ها و مفاد این خط مشی و بیانیه های پشتیبان ، حداکثر تلاش خود را برای دستیابی به اهداف در دوره های زمانی مشخص مورد پایش و بازنگری قرار گرفته و عملکرد مجموعه در قبال آن بررسی خواهد شد .
                           
                                                                                                                                                                                                     با آرزوی توفیق مستدام 
                                                                                                                                                                                                                                                             مدیر عامل
                                                                                                                                                                                                                                                              داریوش رشیدی