شركت مهندسی بلند والاد در سال 1381 تأسيس گرديد اين مجموعه با گرد هم آمدن گروهي از مديران و متخصصان با تجربه در صنعت ساختمان و را هسازي شروع به فعاليت نمود وطي دوران فعاليت ، پروژ ههاي تحت پیمان خود را در سطح ملي در رشته های ابنیه، تأسيسات مکانیکی و برقی ومدیریتی به انجام رسانيده است.
شركت مهندسی بلند والاد با انجام حدود 600,000 متر مربع از پروژه های مختلف ساختمانی و با دارا بودن درجه یک ابنیه و تاسیسات از شركت هايي است كه فعاليت هاي خود را بر مبناي ساختار پروژه ها تنظيم و هدايت ميکند و در اين روش با استفاده از نقطه نظرات كارشناسان مربوطه به فعاليت پرداخته است و براي آنكه توانسته باشد به نيازهاي كارفرمايان خويش پاسخ مناسب دهد و خدماتي با بالاترين کیفيت ارائه نمايد، محيطي پرانگيزه و پویا براي كاركنان خویش فراهم نموده و اقدام به تشکیل تیم های تخصصي در رشته هاي مختلف كاري از جمله: ابنيه، معماري، سازه، برق و مكانيك نموده است و آمادگي لازم جهت ارائه خدمات فني و مهندسي در بخش هاي ذيل را دارا مي باشد.
• طراحي، محاسبه، مشاوره، نظارت و مديريت پيمان طر حهاي مختلف عمراني
• مديريت و اجراي كليه عمليات ساختماني و تأسيسات مكان كيي و برقي
شركت بلند والاد به تنهايي يا با مشاركت شرك تهاي ديگر، گرو ههاي همكاري تش يكل داده و توانايي
اجراي قراردادهایی به شرح ذيل را دارد.
قراردادهاي قيمت مقطوع
قراردادهاي پرداخت هزينه
 قراردادهاي ارزش واحد كار
 قراردادهاي مديريت پيمان
 قراردادهاي مديريت طرح

چشم انداز:

خط

گروه مهندسی بلندوالاد با تشكيل گروه‌هاي همكاري داخلي و خارجي ، سعي در ارائه بهترين تجارب و خدمات طراحي، نظارت، . اجرا و مديريت را دارد و در اين راه از بهترين الگوها بهره‌ مي‌گيرد.

ماموریت:

خط

فلسفه وجودی گروه مهندسی والاد، از طراحی تا ساخت با توجه به بالاترین کیفیت و سرعت اجرایی و با کمترین هزینه می باشد.